Есетра

Есетра

Тялото на есетрата е източено вретеновидно с пет реда костни плочки:един гръбен, два странични и два коремни.Устата е на долната страна на главата която и помага като прахосмукачка да засмуква храна от дъното. Има 4 мустачки с помоща на които тя се ориенитра по-добре. Коремът и е бял. На дължина достига до 2,5 метра но има и по-голями екземпляри. На тего достигат до 80 кг но има и доста по-голями най-често се срещат есетри с тегло 12-24 кг.

Есетровите риби са високо ценени заради тяхното месо и хайвер. Всички есетрови обитават северното полукълбо и биват  сладководни и проходни. Болшинството от есетровите риби живеят в морето, а в реките навлизат само за хвърляне на хайвера (проходни). Тези риби са с много древен произход, техните предци са плували в моретата от Юрския период, често определяни като "живи изкопаеми". Есетрите имат своеобразен външен вид, те имат голо вретонообразно тяло, покрито от редки костни плочки.Те са безкостни риби , гръбначния стълб на които е хрущялна хорда.Главата на рибите е изтеглена в рило,устата е разположена отдолу. Пред устата има четири мустачки, служещи на рибата при търсене на храна.

Практически всички есетри водят дънен начин на живот, хранят се с червеи, молюски, личинки на насекоми, риби и др., а моруната е подчертан хищник. Привързаността към дъното определя раойна им на хранене-морския шелф с дълбочина до 100 м и придънните слове на реките. Изключение представлява  есетрообразната риба-веслонос, която консумира фито и зоопланктон, филтрирайки водата.